Jak ćwierkają posłowie – analiza tweetów poselskich


Twitter to narzędzie regularnie używane przez polskich polityków. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie cechy charakterystyczne mają tweety posłów wszystkich partii obecnie będących w Sejmie.

Analiza objęła:

Rozpoczęła się 25 lutego a najwcześniejsze tweety pochodzą z 16 lutego. Baza regularnie się powiększa, więc wyniki będą stopniowo coraz bardziej reprezentatywne.

Zapraszamy Wam do zabawy narzędziem służącym do obliczania częstotliwości wystąpień danego słowa w tweetach poszczególnych partii. Wnioski z tego narzędzia zostaną zamienione w raport, który przygotujemy już niedługo.